top of page

MŪSU VĒRTĪBAS 

Vēlam jums zaļu un garšīgu nākotni.

Jūsu „Gudrās” ogles

PRODUKCIJA

Mēs garantējam, ka visa mūsu produkcija, kas izgatavota zem zīmola "Smart charcoal", tiks ražota ievērojot mūsu klientu intreses.   

 

Savu iespēju robežās mēs turpināsim veikt kvalitātes kontroli un pārbaudes, lai garantētu produkcijas atbilstību pieteiktām specifikācijām, nodrošinātu, apkopotu un uzkrātu vislabāko iespējamo pieredzi par produktu gatavošanu grilā un citās ēdiena gatavošanai paredzētajās iekārtās.

 

Nevienā ražošanas posmā ķīmiskās vielas vai citas kaitīgās piedevas netiks izmantotas.

PARTNERI

Mēs sadarbojamies tikai ar FSC sertifikāta apstiprinātiem partneriem. 

 

Jaunu sadarbības partneru izvēlē mēs dosim priekšroku tiem uzņēmumiem, kuri savu saimniecisko darbību veic saskaņā ar noteiktajiem nozares un ilgtspējas standartiem. 

ILGTSPĒJA

Atbilstoši uzņēmuma politikai - mēs esam par ilgtspējību - speciāli ražošanas vajadzībām netiek cirsti dabā sastopamie koki. 

 

Gudro ogļu ražošanā tiek izmantoti izejmateriāli, ko mēs iegūstam no mūsu partneru - kokzāģētavu uzņēmumiem. 

Mūsu mērķis ir maksimāli efektīvi izmantot kokapstrādes procesā izveidojušos atlikumus - zāģu skaidas, lai veidotu tām pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību. 

 

Radot  mūsu produktu tika piedomāts arī par pārstrādājumu iepakojumu. Mēs plānojam pieturēties pie pārstrādājamiem un dabai draudzīgiem materiāliem arī nākotnē, tādejādi nodrošinot labāko servisu mūsu klientiem.  

bottom of page